FANDOM


Poradnik redaktora zawiera wszystkie informacje jakie są konieczne, aby z powodzeniem tworzyć i edytować artykuły na Equestria Girls Wiki. Jest to zbiór informacji z różnych źródeł, ale większość zawartej tu treści pochodzi z analogicznych artykułów na polskiej Wikipedii.

W ramach Equestria Girls Wiki należy trzymać się pewnych zasad. Postępowanie według zasad ułatwi i przyspieszy pracę nad Wiki, a także zapobiegnie konfliktom i jałowym dyskusjom. Skorzystaj ze spisu treści poniżej, aby szybko przejść do interesującego Cię fragmentu.

Bardziej szczegółowe zasady i zalecenia

Oprócz przedstawionych powyżej powszechnie uznawanych zasad, prosimy zaznajomić się z następującymi bardziej szczegółowymi zasadami i zaleceniami, które zostały zaproponowane przez różnych twórców Guild Wars Wiki.

Zasady dotyczące treści artykułów

 • wyjaśniaj trudniejsze terminy
 • połącz swój wpis z dotychczasową treścią artykułu
 • usuwaj bezsensowne wpisy
 • podaj definicję zagadnienia artykułu na samym jego początku
 • podawaj źródła informacji
 • twórz odnośniki tylko jeśli kontekst tego wymaga
 • unikaj sformułowań, które szybko się zdezaktualizują
 • pisz w sposób jasny dla czytelnika
 • sprawdź czy artykuł, który chcesz napisać już istnieje
 • sprawdzaj swoje informacje

Zasady stylistyczne

 • zwracaj uwagę na ortografię i interpunkcję (jak masz wątpliwości zajrzyj np. na http://polszczyzna.pwn.pl/ )
 • przy większych zmianach, staraj się wypełniać Opis zmian
 • tytuł strony w pierwszym zdaniu i wyróżniony pogrubioną czcionką
 • ostrożnie z kolorem
 • ostrożnie z mnożeniem nagłówków
 • używaj krótkich list i niezbyt długich zdań
 • niech strona z artykułem będzie zrównoważona
 • ilustracje umieszczaj wyłącznie przed akapitem, nigdy w środku

Styl pisania, poradnik dla autorów

Formatowanie

Wytłuszczenie

W pierwszym zdaniu, a jeśli to niemożliwe – w pierwszym akapicie, należy wytłuścić tytuł artykułu.

Należy też unikać wytłuszczania tytułu w dalszych częściach artykułu, chyba że jest to ze specjalnych względów konieczne, a artykuł jest długi.

Tytuły filmów należy oznaczać kursywą np. My Little Pony: Equestria Girls - Igrzyska Przyjaźni.

Układ tekstu

Pierwszy akapit

W pierwszym akapicie powinna się znaleźć definicja pojęcia opisywanego w danym artykule oraz wytłuszczenie tytułu artykułu.

Przy dłuższych artykułach w pierwszym akapicie należy zawrzeć jego streszczenie.

Język stosowany w pierwszym akapicie powinien być prosty, zrozumiały dla osoby posiadającej wiedzę na poziomie gimnazjum (najlepiej jeszcze prościej).

Dłuższe cytaty

Dłuższe cytaty należy wyraźnie oddzielić przez wcięcie od tekstu co można uzyskać wpisując bezpośrednio przed cytatem (w tej samej linii) znak ":"

To jest naprawdę, naprawdę, naprawdę, naprawdę, naprawdę, naprawdę, naprawdę, naprawdę, naprawdę, naprawdę, naprawdę, naprawdę, naprawdę, naprawdę, naprawdę, naprawdę, naprawdę, naprawdę, naprawdę, naprawdę, zaiste dłuższy cytat.

Czego nie należy robić

Pytania

W artykułach nie należy stosować pytań jako figury stylistycznej, np.

I co to oznacza?

Czas gramatyczny

Wszelkie opisy wydarzeń fabularnych można pisać używając czasu teraźniejszego bądź przeszłego. Należy przy tym w obrębie artykułu zachować konsekwencję, nie przeskakując kilkukrotnie z czasu na czas. Można na przykład opisywać wydarzenia sprzed akcji pierwszego filmu w czasie przeszłym, po czym zmienić na teraźniejszy albo opisać wszystko w przeszłym.

Oczywiście istnieją od tej zasady pewne logiczne odstępstwa. Na przykład parafrazy wygłoszonych zamiarów postaci (czyli to, co postacie mówią, że chcą zrobić) najlepiej zapisać w czasie przyszłym. Należy się kierować przede wszystkim zdrowym rozsądkiem.

Do opisów faktów pochodzących ze świata rzeczywistego (na przykład premiery filmów) należy używać czasu odpowiedniego do opisywanego faktu.

Formy odnoszące się do teraźniejszości

Nie należy używać sformułowań, które umieszczają tekst w kontekście teraźniejszości. Prawdziwe i istotne w chwili pisania, z biegiem czasu deaktualizują się.

Na przykład:

 • 9 grudnia 2005 roku organizacja XYZ obchodzi 25. rocznicę swojego istnienia.
 • Dziś...
 • Obecnie...

Pewnych deaktualizujących się sformułowań (zwłaszcza w kontekście jeszcze niewypuszczonych materiałów) nie da się uniknąć. Należy je jednak umieszczać w takich miejscach, gdzie mogą pozostać nieaktualne i niezauważone przez długi czas (na przykład w ciekawostkach).

Subiektywne poglądy i punkt widzenia

Należy zachować szczególną ostrożność przy umieszczaniu własnych poglądów, opinii czy odczuć (typowych na przykład przy opisie osobowości postaci). Jeśli nie są oczywiste, powinny zostać odpowiednio uzasadnione.

Dozwolone jest umiarkowane sympatyzowanie z bohaterami pozytywnymi i używanie zwrotów typu „na szczęście” czy „niestety”, ale nie wolno z tym przesadzać.

Edycja strony - aspekt techniczny

Na stronach Equestria Girls Wiki możliwe technicznie jest wstawianie pewnych fragmentów kodu języka HTML i XHTML, które służą do tworzenia stron internetowych, nie jest to jednak specjalnie zalecane. Przy edycji i tworzeniu artykułów należy używać formatowania zgodnego z mechanizmem Wiki (tzw. WikiTagi), którego opis znajdziesz poniżej.

Poniżej znajduje się zbiór metod formatowania tekstu, dostępnych w ramach mechanizmu wiki w edytorze źródłowym. Przy korzystaniu z innych edytorów należy korzystać z odpowiednich elementów interfejsu bądź przełączyć się w tryb źródłowy.

Formatowanie spisu treści

Spis treści jest generowany automatycznie przez mechanizm Wiki, jeśli w tekście pojawią się więcej niż trzy nagłówki. Istnieją trzy komendy związane z formatowaniem spisu treści. Są to:

 • __TOC__ (w tym miejscu pojawi się spis treści)
 • __NOTOC__ (spisu treści w ogóle nie będzie widać na stronie)
 • __FORCETOC__ (wymuszone zostanie pojawienie się spisu treści)

Dodatkowo istnieje komenda __NOEDITSECTION__, która pozwala na zablokowanie możliwości edycji sekcji (domyślnie można edytować pojedynczą sekcję zamiast całego artykułu). Ściślej - znikną po prostu linki dające możliwość edycji ("[Edytuj]"), które standardowo pojawiają się przy tytule każdej sekcji.

Rozdziały, akapity, listy i linie

Opis / Wygląd przykładowy Kod do przykładu

Nagłówki – do sześciu znaków = obejmujących tekst. Pierwszego nagłówka nie powinno się używać, ponieważ jest nim tytuł całego artykułu. Zasadniczo najczęściej używa się nagłówków od drugiego do czwartego stopnia.

 • przykłady:

Część

Rozdział

Podrozdział

poziom 4

poziom 5
poziom 6
=Część=
==Rozdział==
===Podrozdział===
====poziom 4====
=====poziom 5=====
======poziom 6======

Nowe akapity – po prostu dwa razy naciśnij enter.
Wypróbuj w brudnopisie przez kliknięcie na linku "Edycja tej strony". Jeżeli naciśniesz enter tylko raz, nowy akapit nie zostanie utworzony.

 • przykłady:

Pojedyncze przejście do nowej linii nic nie robi.

Ale pusta linijka

rozpoczyna nowy akapit.

Pojedyncze przejście do
nowej linii nic nie robi.

Ale pusta linijka

rozpoczyna nowy akapit.
Wymuszenie nowego wiersza – XHTML
 • przykłady:

Można wymusić przejście do nowej linii
bez rozpoczynania nowego akapitu.

Można wymusić przejście do nowej linii<br />
bez rozpoczynania nowego akapitu.
Lista nienumerowana
 • przykłady:
 • Listy są pożyteczne:
  • systematyzują tekst
  • przejrzyście wyglądają
* Listy są pożyteczne:
** systematyzują tekst
** przejrzyście wyglądają
Listy numerowane
 • przykłady:
 1. Wyliczenia (listy numerowane) też są pożyteczne
 2. bardzo systematyzują tekst
  1. łatwo się je czyta
# Wyliczenia (listy numerowane) też są pożyteczne
# bardzo systematyzują tekst
## łatwo się je czyta
Definicje
 • przykłady:
Pojęcie1 
Definicja pierwsza
Pojęcie2 
Definicja druga
; Pojęcie1 : Definicja pierwsza
; Pojęcie2 : Definicja druga

Listy złożone:

 • przykłady:
 1. Lista numerowana
  • Pierwszy element
  • Drugi element
 2. Więcej elementów


#Lista numerowana
#* Pierwszy element
#* Drugi element
#Więcej elementów
Wcięcia w tekście tworzy się przez rozpoczynanie linii od ":".
 • przykłady:

Tekst bez wcięcia

wcięcie pojedyncze
wcięcie podwójne
wcięcie wielokrotne
Tekst bez wcięcia
:wcięcie pojedyncze
::wcięcie podwójne
::::wcięcie wielokrotne
Tekst wycentrowany - XHTML
 • przykłady:
Tekst można centrować.
<div align="center">Tekst można centrować.</div>

Poziome linie rozdzielające - co najmniej cztery znaki = lub - w dowolnym miejscu wiersza

 • przykłady:

powyżej


poniżej


i jeszcze niżej

powyżej
----
poniżej
----
i jeszcze niżej

Polecenia formatujące, znaki specjalne

Opis Wygląd przykładowy Kod do przykładu
Wyróżnienia tekstu

Tekst pochylony
Tekst wzmocniony
Tekst wzmocniony i pochylony
Także w równaniach (wzorach): F = m a.

''Tekst pochylony''<br/>
'''Tekst wzmocniony'''<br/>
'''''Tekst wzmocniony i pochylony'''''<br/>
Także w równaniach (wzorach): '''F''' = '''''m''''' ''a''.

Częste błędy/ogólne zalecenia

Dywizy/pauzy na półpauzy

 • Dywiz ( - ) jest łącznikiem wewnątrzwyrazowym.
  • Dariusz Tylman-Kowalski
  • Gothic 5 będzie powstawał w latach 2015-2016
  • Misiek95 był kiedyś VSTF-em.
 • Półpauza ( – ) jest łącznikiem, który wstawia się między wyrazami; przed nim i po nim znajduje się spacja. Tego znaku używamy najczęściej.
  • Sunset Shimmer – kucyk, który mieszka wśród ludzi.
  • Twilight – zaskoczona swoim nowym wyglądem – krzyczy z przerażenia…
 • Pauzy ( — ) staramy się nie używać nigdy. Jeśli gdzieś taka jest – należy ją zastąpić półpauzą.

Zazwyczaj wszędzie, niestety, trafia dywiz, bo tylko on jest domyślnie na klawiaturze. Półpauzę można wziąć sobie m.in. z menu „więcej +” w edytorze.

Ciekawostki

W ciekawostkach powinny znajdować się przede wszystkim informacje, które nie nadają się do umieszczenia w innych miejscach. Nie należy powtarzać informacji wspomnianych w głównym ciele artykułu. Należy zachować jednolitą pisownię.

 • Pierwsza ciekawostka.
 • Druga ciekawostka.
 • Trzecia ciekawostka.

Galerie

Zobacz także: politykę obrazków

 1. Zdjęcia układamy chronologicznie i dzielimy tematycznie na mniejsze sekcje
 2. Maksymalnie 150 zdjęć w galerii filmu, 50 w galerii postaci.
 3. Minimalna rozdzielczość 360p (360 pikseli wysokości), zalecane 720p.
 4. Format obrazków PNG lub JPEG bez zauważalnych artefaktów (pikselowych zanieczyszczeń), zalecane PNG. GIF-y są odradzane, zwłaszcza jeśli są animowane.
 5. Można korzystać z plików współdzielonych z angielską MLP wiki, ale zaleca się, aby na wszelki wypadek przynajmniej jeden ważny plik był wgrany lokalnie na wiki (ma to związek z mechanizmami doboru reprezentatywnego obrazka przy automatycznych sekcjach „Zobacz więcej” czy w kategoriach). Więcej o ich używaniu na Blogu o współdzielonych plikach.

Kategorie

Należy dodawać jedynie kategorie umieszczone na specjalnej liście kategorii. Dodaje się najlepiej pasującą kategorię (zazwyczaj jedną) umieszczoną możliwie jak najgłębiej w drzewie – nie ma na przykład sensu dodawać do artykułu kategorii Piosenki, jeśli jest tam już kategoria Piosenki z pierwszego filmu.

Decyzję o dodaniu kategorii do drzewa (lub innych zmianach) podejmuje admin, ale inni użytkownicy także mogą proponować zmiany do zaopiniowania. Kierować się przy tym, aby w kategorii znajdowała się rozsądna ilość stron (nie za dużo, nie za mało).

Cudzysłowy

Nie należy symulować dolnych cudzysłowów dwoma przecinkami (,,). Od tego jest odpowiedni znak („), który występuje w parze z odpowiednim cudzysłowem górnym (”). Dostępne są w edytorze źródłowym pod opcją więcej+. Można także korzystać z cudzysłowów zastępczych (") możliwych do wpisania ze standardowej klawiatury.

Słowo „Rok”

W zdaniu typu:

 • Jan Kowalski ukończył Akademię Sztuk Pięknych w 1994 roku.

Powinno wykreślić się słowo rok. Jest to zasada redakcji encyklopedii pochodząca jeszcze z czasów encyklopedii papierowych, kiedy to dbano o to, aby hasło zajmowało jak najmniej miejsca.

Dyrektor

Często występujący błąd. Słowo dyrektor piszemy małą literą, tak samo jak księżniczka. Nie Dyrektor Celestia, tylko dyrektor Celestia.

ZasadyPolityka obrazkówPolityka redagowania
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.