FANDOM


 
local p = {}
 
function p.polski (frame)
  local rama = frame:getParent()
  local glosy = '<ul style="list-style-type:none; margin:0">'
  if rama.args['głos polski'] then
    glosy = glosy..p.aktorzy ('polski', '', rama)
  end
  if rama.args['głos polski śpiew'] then
    glosy = glosy..p.aktorzy ('polski', ' śpiew', rama)
  end
  glosy = glosy..'</ul>'
  if glosy == '<ul style="list-style-type:none; margin:0"></ul>' then
    glosy = ''
  end
 
  return glosy
end
 
function p.oryginalny (frame)
  local rama = frame:getParent()
  local glosy = '<ul style="list-style-type:none; margin:0">'
  if rama.args['głos oryginalny'] then
    glosy = glosy..p.aktorzy ('oryginalny', '', rama)
  end
  if rama.args['głos oryginalny śpiew'] then
    glosy = glosy..p.aktorzy ('oryginalny', ' śpiew', rama)
  end
  glosy = glosy..'</ul>'
  if glosy == '<ul style="list-style-type:none; margin:0"></ul>' then
    glosy = ''
  end
 
  return glosy
end
 
function p.aktorzy (jaki, spiew, rama)
  local i = 1
  local link = ''
  while rama.args['głos '..jaki..' '..i..spiew] or i == 1 do
    if i == 1 then i=''
    else i = ' '..tostring(i)
    end
    if string.len(rama.args['głos '..jaki..i..spiew]) == 0 then
      return link
    end
    link = link..'<li>[[wikipedia:'
    if jaki == 'polski' then
      link = link ..'pl:'
    end
    if rama.args['głos '..jaki..i..spiew..' wikipedia'] then
      link = link..rama.args['głos '..jaki..i..spiew..' wikipedia']
    else
      link = link..rama.args['głos '..jaki..i..spiew]
    end
    if rama.args['głos '..jaki..i..spiew..' opis'] ~= nil or spiew ~= '' then
      nawias1 = ' ('
      nawias2 = ')'
    else
      nawias1 = ''
      nawias2 = ''
    end
    if spiew ~= '' then przecinek = ', ' else przecinek = '' end
    if spiew == ' śpiew' then spiewstr = 'śpiew' else spiewstr = '' end
    link = link..'|'..rama.args['głos '..jaki..i..spiew]..']]'..nawias1..spiewstr
    if rama.args['głos '..jaki..i..spiew..' opis'] then
      link = link..przecinek..rama.args['głos '..jaki..i..spiew..' opis']
    end
    link = link..nawias2..'</li>'
    if i == '' then i = 1 end
    i = tonumber(i)+1
  end
  return link
end
 
return p
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.