FANDOM


Rainbooms ponified during Better Than Ever EG2

Radość ogromną dziś mamypiosenka z filmu My Little Pony: Equestria Girls - Rainbow Rocks. Zespół Rainbooms śpiewa ją dla Sunset Shimmer podczas swojej próby. Opowiada o tym, jak bardzo wydarzenia z ostatniego Jesiennego Balu zbliżyły je do siebie.

Zarówno polska jak i angielska wersja zostały opublikowane na kilka dni przed premierami odpowiednich wersji filmu w ramach akcji promocyjnej.

Tekst (wersja polska)

Pinkie Pie: Raz, dwa, trzy!
[Rainbooms]
Była osobno każda z nas
Lecz to za nami dziś
Od nowa zacząć wszystko czas
I przed siebie razem iść, o o, o o
Gdy nas zobaczysz, pojmiesz to od razu, że
Jesteśmy Wondercolts na zawsze, o o, yeah!
Razem się trzymamy
(o-o-o o-o-o)
Dobrze nam jak u mamy
(o-o-o o-o-o)
Popatrz na nas, szkoda słów
Bo znów od dziś razem gramy
I radość mamy
Oło o, oło o
Radość ogromną dziś mamy
Oło o, oło o
[Rainbow Dash]
Tak wiele spraw niejeden raz
Podzieliło nas
[Applejack]
Zrobiłaś w inną stronę krok
A ja odwróciłam wzrok
[Pinkie Pie]
Lecz gdy nas widzisz
Pojmiesz to od razu, że
[Rainbooms]
Jesteśmy Wondercolts na zawsze, o o, yeah!
Razem się trzymamy
(o-o-o o-o-o)
Dobrze nam jak u mamy
(o-o-o o-o-o)
Popatrz na nas, szkoda słów
Bo znów od dziś razem gramy
I radość mamy
Oło o, oło o
Radość ogromną dziś mamy
Oło o, oło o
Radość ogromną dziś mamy
Oło o, oło o
Radość ogromną dziś mamy

Tekst (wersja angielska)

Pinkie Pie: One, two, three!
[The Rainbooms]
There was a time we were apart
But that's behind us now
See how we've made a brand new start
And the future's lookin' up, ah oh, ah oh
And when you walk these halls
You feel it everywhere
Yeah, we're the Wondercolts forever, ah oh, yeah!
We are all together
(Ah ah ah ah ah oh)
Now it's better than ever
(Ah ah ah ah ah oh)
You can feel it, we are back
And I'm so glad that we're better
Better than ever
Wah-oh, oh-wah-oh
Oh yeah, we're better than ever
Wah-oh, oh-wah-oh
[Rainbow Dash]
There was a time we couldn't see
Past the differences
[Applejack]
That separated you and me
And it left us on our own
[Pinkie Pie]
But now you walk these halls
And friends are everywhere
[The Rainbooms]
Yeah, we're the Wondercolts forever, ah oh, yeah!
We are all together
(Ah ah ah ah ah oh)
Now it's better than ever
(Ah ah ah ah ah oh)
Now that we are back on track
Yes, I'm so glad that we're better
Better than ever
Wah-oh, oh-wah-oh
Oh yeah, we're better than ever
Oh-wah-oh, oh-wah-oh
Oh yeah, we're better than ever
Oh-wah-oh, oh-wah-oh
Oh yeah, we're better than ever